គេធ្លាប់បានឃើញមនុស្សញៀនស្រា ញៀនបារី ឬ ញៀនល្បែងជាដើម ប៉ុន្តែមនុស្សទាំង ២៣ នាក់នេះបែរជាញៀននូវអ្វីដែលមិនគួរឲ្យជឿថាមានអ្នកដែលញៀនវាទៅវិញ ។

១ បុរសម្នាក់ញៀននឹងការរួមភេទជាមួយនឹងរថយន្ត

២ នារីម្នាក់ញៀននឹងការបរិភោគរោមឆ្មា

៣ បុរសម្នាក់ញៀននឹងតុក្កតាសិច រហូតស្រលាញ់ដូចជាប្រពន្ធ

៤ យុវជនម្នាក់ញៀននឹងប៉េងប៉ោងរូបតុក្កតា

៥ ស្ត្រីម្នាក់ញៀននឹងលិឍផេះប្ដីរបស់ខ្លួន

៦ ស្ត្រីម្នាក់ញៀននឹងទទួលទានទឹកនោមខ្លួនឯង

៧ បុរសវ័យក្មេងម្នាក់ញៀននឹងការបរិភោគផ្លាស្ទិក

៨ ស្ត្រីម្នាក់ញៀននឹងម្សៅលាបខ្លួនកូនក្មេង

៩ ស្ត្រីម្នាក់ញៀននឹងរស់ជាតិពូក

១០ បុរសម្នាក់ញៀននឹងកែសម្ពស្ស ហើយប្រាថ្នាចង់បានមុខមាត់ដូចជា Justin Bieber

១១ នារីម្នាក់ញៀននឹងបរិភោគសំបកកង់រថយន្ត

១២ ស្ត្រីម្នាក់ញៀននឹងឲ្យឃ្ម៉ំទិច

១៣ បុរសម្នាក់ញៀននឹងកែសម្ពស្ស ហើយប្រាថ្នាចង់ឲ្យខ្លួនឯងមានរូបរាងដូចជាតុក្កតា

១៤ ស្ត្រីម្នាក់ញៀននឹងការទុកសក់ឲ្យវែង

១៥ ស្ត្រីម្នាក់ញៀននឹងបរិភោគអាហារឆ្មា

១៦ ស្ត្រីម្នាក់ញៀនក្នុងការបរិភោគខ្សាច់

១៧ ស្ត្រីម្នាក់ញៀននឹងហិតក្លិនស៉ាំង

១៨ ស្ត្រីម្នាក់ញៀននឹងបរិភោគជញ្ជាំងផ្ទះ

១៩ ស្ត្រីម្នាក់ញៀននឹងទទួលទានទឹកថ្នាំសម្រាប់គូសគំនូរ

២០ ស្ត្រីម្នាក់ញៀននឹងខ្នើយគេងរបស់ខ្លួន

២១  បុរសវ័យក្មេងម្នាក់ញៀននឹងដ៉ំថ្ម

២២ ក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់ញៀននឹងការរស់នៅរបៀបជាទារក

២៣ ស្ត្រីម្នាក់ញៀននឹងការហិតក្លិន ឬ ទំពារ កន្ទប់ប្រឡាក់

Loading...
SHARE