ដោយសារតែបញ្ហាសង្គមនិងពិភពលោកកើតឡើងនៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នានៃពិភពលោក ទើបយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាទាំងអស់នោះខ្លាំង។ចុះបើលើកយកបញ្ហាទាំងនោះមកដាក់រួមគ្នា តើអ្នកនឹងមើលឃើញពិភពលោកនេះលក្ខណៈបែបណា?ចម្លើយគឺអាស្រ័យការគិតទៅលើរូបភាពខាងក្រោមនេះ៖

១.ទង្វើរមនុស្សនិងការបំផ្លាញធម្មជាតិ

២.លង់ខ្លួននឹងបណ្តាញសង្គម

៣.ស្រ្តេស

៤.បញ្ហាការវាយប្រហារនិងបំផ្ទុះគ្រាប់បែកជុំវិញពិភពលោក

៥.ប្រតិកម្មនឹងការស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា

៦.ក្រោយការប្រយុទ្ធជោគជ័យ ទះដៃអបអរមិនខ្វល់អ្នកលះបង់ជិវិត

៧.មហិច្ឆតាសង់ជញ្ជាំងរបស់ត្រាំ

៨.អ្នកទោសនយោបាយ

៩.ឧបសគ្គនៃសេចក្ដីស្នេហា

 

១០.បំផ្លាញអ្នកដែលខុសពីខ្លួន

ប្រភព៖ Boredpanda

 

 

Loading...
SHARE