មុខជំនាញស្ថាបត្យកម្មគឺជាជំនាញមួយដែលមានទីផ្សារខ្ពស់គួរសមហើយបើនិយាយពីប្រាក់កម្រៃដែលទទួលបានច្រើនផងដែរ តែយ៉ាងណាមុខជំនាញនេះអាចថាជាមុខជំនាញដ៏ពិបាកមួយ ព្រោះក្នុងការគូរប្លង់គម្រោងអ្វីមួយត្រូវការចំណាយពេលនិងកម្លាំងនិងគំនិតយ៉ាងច្រើន ដោយជួនកាលត្រូវបញ្ចប់វាទាំងយប់ឬធ្វើរហូតដល់អស់កម្លាំងហើយត្រូវគេនៅក្បែរនោះតែម្ដង ។

Loading...
SHARE