ពីមួយសម័យកាលទៅមួយសម័យកាល ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ពិភពលោកតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរ ដែលការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺដោយសារតែកត្តាបច្ចេកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្ត្រ និង កត្តាជាច្រើនទៀត ។ ហើយគំនូរទាំង ២៥ ខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញអ្នកនូវសភាពពិតនៃពិភពលោកដែលយើងកំពុងរស់នៅបច្ចុប្បន្ន ដែលអាចឲ្យអ្នកមើលឃើញពិភពលោកនេះកាន់តែច្បាស់ ។

ម្នាក់ៗគិតតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន សុខចិត្តបំផ្លាញផលប្រយោជន៍រួម

វដ្ដជីវិតពិតរបស់មនុស្ស

Like ស្ទើរតែក្លាយជាអ្វីៗទាំងអស់

បងធំពិភពលោក

ជីវិតបែបភ្នែកបែកពីអេក្រង់មិនបាន

មនុស្សខ្លះគឺល្អតែនឹងមុខនោះទេ ប៉ុន្តែជាឃាតករពីក្រោយខ្នង

របៀបនៃការកម្សាន្តដែលគួរឲ្យសង្វេគរបស់ក្មេងបច្ចុប្បន្ន

 

បំផ្លាញឈើប្ដូរយកក្រដាស

….

យកគំនូរមកបិទបាំងសភាពពិត

រត់ឲ្យទាន់សម័យកាល រហូតជ្រុះបិច និង សៀវភៅ

 

Loading...
SHARE