នៅថ្ងៃមង្គលការគេតែងតែថតរូបភាពស្អាតៗដើម្បីរក្សាទុកនៅការចងចាំថ្ងៃដ៏រីករាយ ដោយមានការថតរូបជុំជាមួយគ្រួសារសាច់ញាតិនិងមិត្តភក្ដិ ហើយជាពិសេសគឺការថតរបស់ប្ដីប្រពន្ធថ្មីថ្មោង ដោយឡែកក្រឡេកមកកាន់រូបថតថ្ងៃមង្គលការទាំងនេះវិញវាប្រែជាអស់សំណើចព្រោះតែមានកំពូលកូរចូលមកកាត់ចង្វាក់ ។

SHARE