អបអរថ្ងៃកំណើតប្រពន្ធដ៏អស្ចារ្យ ប៉ុន្តែរូបភាពដែលផុសគឺស្ទើរតែគ្មានរូបប្រពន្ធគាត់

ម៉េចក៏សម្រាមរូបរាងអញ្ចឹងវិញ

ជក់ធ្វើមិនដឹង

ឈ្មោះគាត់គឺខ្ញុំខ្ពស់ជាងគេបំផុត

ហើយឡានណឹងចេញបែបនេះដោយរបៀបណា

កាំបិតនេះមុតពេកហើយ

សូម្បីតែកាំផ្លើងក៏មានប្រាប់ពីរបៀបបាញ់ដែរ

ទ្វារទៅកាន់កន្លែងអាថ៌កំបាំង

ប្រហែលជាចំណីដែលខ្លួនទិញត្រូវគេញាំុញឹកពេកហើយទើបប្រើបែបនេះវិញ

ទឹកនិងអគ្គិសនីមិចមិនកកន្លែងដាក់អោយដាច់ពីគ្នា

អាចចប់បានដឹងថាគាត់ស្រលាញ់តែប៉ាគាត់ម្នាក់គត់

វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយស្ថានការណ៍ភ្លាមៗ

ហាមឈរលើឡាបូលាងដៃ

កែវដែលបងប្រុសគាត់ទិញអោយ

រូបបញ្ជាក់ថាកណ្ដុរកំពុងធ្វើជាមេដឹកនាំក្នុងការបង្កើតអរិយធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនហើយ

Loading...
SHARE