ជាធម្មតាការដាក់ស្លាកសញ្ញាឬបម្រាមអ្វីមួយគឺដើម្បីអោយអ្នកគ្រប់គ្នាគោរពព្រោះតែគេមានហេតុផលណាមួយ ប៉ុន្តែក្រឡេកមកមើលមនុស្សទាំងនេះវិញពួកគាត់បែរជាធ្វើផ្ទុយទាំងស្រុងនិងការបម្រាមដែលអ្វីដែលគេហាមពួកគាត់បែរជាធ្វើទាំងអស់ទៅវិញ ។

អាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតអោយគាត់ធ្វើទ្វារហ្គារាស់ដាក់រថយន្តហើយនេះជាអ្វីដលគាត់ធ្វើទ្វារបែបនេះឡើង

ហាមមិនអោយបិតឥឡូវមើលចុះ

ប្រាប់់គេភ្លេចមើលខ្លួនឯង

មិនអោយខ្វះសូម្បីតែមួយ

សូុម្បីតែ Hugh Jackman ក៏ឌឺដែរ

ហាមមិនជាប់ទេ

ប្រហែលជាគាត់មិនខុសទេ

ប្រាប់ហើយថាកុំថតគាត់ចូល Camera ប្រពន្ធគាត់ឃើញឥឡូវហើយ

ហាមភ្លាមថតភ្លែត

សាំុណាស់អង្គុយដល់ឃើញស្លាកទៀត

ហាមគូរហើយនៅមិនស្ដាប់ទៀត

តួអង្គ Marvel មកសួរសុខទុក្ខអ្នកគាំទ្រ DC

ធ្វើមិនអោយខុសសោះ

គេប្រាប់ថាមិនអោយដាក់ទេ

Loading...
SHARE