ជាធម្មតាអគារធំៗនិងខ្ពស់ៗត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍លើវាស្រាប់ទៅហើយ ចុះបើសិនជាបន្ថែមអ្វីអោយប្លែកជាមួយអគារទាងនោះទៀតរឿងថាគ្មានសម្លឹងមើល ដូចនេះហើយទើបអ្នករៀបគម្រោងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបាន​ព្យាយាមរិះរកភាពសាកសមណាមួយដើម្បីបង្ហាញផលិតផលរបស់ខ្លួនដើម្បីអោយវាមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្រោយភ្ជាប់វាជាមួយរូបរាងនៃអគារដែលមានស្រាប់ទៅហើយនោះ ។

អគារមិនបានដាច់នោះទេ
ចំកន្លែងល្អណាស់
ម៉ាអេមម៉ង
កង្ហារនេះកម្លាំងខ្លាំងណាស់មើលតែអគារខាងមុខទៅបើុងជិតអស់ហើយ
រត់ឡើងធ្លាយជញ្ជាំងតែម្ដង
មើលទៅអគារដូចជាសង់ឡើងពីដុំឥដ្ឋ LEGO អញ្ចឹង

SHARE