គ្រាន់តែឃើញផ្ទាំងស្លាកយីហោទាំងនេះភ្លាម អ្នកកើតជំនាន់ ៩០ ឬ ចាស់ជាងនេះប្រាកដជាស្គាល់វាជាក់ជាមិនខាន ដែលនេះគឺជា ផ្ទាំងស្លាកយីហោ គូសដោយដៃដ៏ពេញនិយមកាលពីជំនាន់នោះ ។ ដោយសារតែគ្មានក៉ំព្យូទ័រ ហើយរឹតតែគ្មានម៉ាស៉ីនបោះពុម្ភ ហេតុនេះហើយផ្ទាំងស្លាកយីហោទាំងអស់ត្រូវបានគូសដោយដៃ ។

ប្រភពរូបថត ៖ Kimleng Mai

Loading...
SHARE