នេះគឺជារូបថតទាំង ១៤ សន្លឹកដែលថតបាននៅចំស្ថានភាពដែលចៃដន្យបំផុត កម្រនឹងកើតមាន សាកទស្សនាបន្តិចទៅមើល អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើល និង គិតថាវាពិតជាចៃដន្យពេកហើយ ។

ដូចពេកហើយ

ប្រហែលជាណាត់គ្នាជិះហើយ

លេងកំប្លែងមួយ ឲ្យល្បីម្ចាស់យើង

ដូចណាត់គ្នាពាក់

ដូចបងប្អូនភ្លោះ

មិនមែន ២ នោះទេ គឺ ៣

សុទ្ធតែម្ដង

ប្រហែលណាត់គ្នាបើកលើផ្លូវតែមួយហើយ

ទាំងអាច ទាំងខោ និង មួក

១០

មួយគូ ឈរ មួយគូអង្គុយ ម្យ៉ាងដែរ

១១

ពូតុមុខ និងពូតុក្រោយ

១២

អាពីរខាងក្រៅ និងអាពីរខាងក្នុងអាវវៃ២ស្មើរបាន ព្រោះដូចទាំងទំហំ និង រូបរាង

១៣

១៤

Loading...
SHARE