ក្នុងការទិញរបស់អ្វីមួយមកប្រើប្រាស់ជួនកាលវាមិនអាចតាមតម្រូវការអ្នកគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេព្រោះជួនកាលតម្រូវការរបស់អ្នកអាចលើសពីនេះដូចនេះហើយដើម្បីតម្រូវអោយរបស់ទាំងនោះបំពេញតម្រូវការបានអ្នកអាចបន្ថែមឬបន្ថយចំណុចខ្លះ ជាក់ស្ដែងពួកគាត់តែសុទ្ធអ្នកជំនាញច្នៃប្រឌិតហើយ ។

គាត់បានយកវែនតានោះមកពាក់អំឡុងពេលកក់សក់

ការពារដៃកុំអោយខ្ទាតខ្លាញ់ត្រូវ

ដោយសារខ្សែស្ទើរមិនដល់ក្រោមទើបគាត់ធ្វើបែបនេះ

ដោយសារមួកគ្មានកន្លែងដាក់កាស

សម្រាកផងមើលផង

ថ្ងៃក្ដៅពេកទាល់តែធ្វើចឹង

នៅពេលដែលអ្នកពឹងអ្នកណាម្នាក់ក្នុងផ្ទះអោយយកឆ្នាំងសាកមកអោយ គេមិនបានយកមកអោយផ្ទាល់តែគេប្រាប់ថាអោយអ្នកហៅឆ្កែទៅ អ្នកនឹងទទួលបានឆ្នាំងសាកហើយ

ព្រោះតែខ្វះចាន ( ការពិតខ្ជិលលាង )

អត់អ្នកបណ្ដើរដឹកខ្លួនឯងដើរទៅមើលអស់ប៉ុន្មាន

ដាក់ចឹងម៉ងទៅស្រួលផឹក

A post shared by Guzzle Buddy (@guzzlebuddy) on

Loading...
SHARE