បើនិយាយដល់ការថតរូប រូបថតមួយសន្លឹកដែលថតចេញមកមានការចាប់អារម្មណ៍ វាមិនមែនត្រូវការតែប្លង់ស្អាត កាមេរ៉ាល្អ អ្នកថតមានបទពិសោធន៍នោះទេ។ពេលខ្លះវាក៏ត្រូវការភាពរហ័សរហួនរបស់អ្នកថតផងដែរ ដូចជារូបភាពខាងក្រោមអញ្ចឹងបើមិនរហ័សទេ ប្រហែលជាមិនបានអោយគ្រប់គ្នាឃើញបែបនេះទេ៖

១.គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍

២.ខុសតែមួយវិនាទីក៏មិនបានរូបនេះដែរ

៣.Rio de យន្តហោះ

៤.បើគាត់ដូរទំព័រលែងបានថតបាត់

៥.bello!

៦.យប់មិញរវល់តិច

៧.

៨.វិនាទីក្រោយ មិនប្រាកដថាមានរូបទា

៩.ពពករសាត់

១០.

ប្រភព៖ Facebook

Loading...
SHARE