ការស្លៀកពាក់គឺជារឿងចាំបាច់មួយសម្រាប់មនុស្សស្រី ក្រៅពីការបិតបាំងរាងកាយ ការពាររាងកាយទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុខាងក្រៅ វាក៏ជាផ្នែកមួយដែលជួយលើកសម្រស់របស់នារីផងដែរ ។

ការស្លៀកពាក់សំលៀកបំពាក់ដែលទាន់សម័យ ហើយសាកសមនឹងដងខ្លួន មិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យយើងចូលចំណោមគេនោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏បង្កើនភាពទាក់ទាញផងដែរ ប៉ុន្តែត្រូវចាំថា ឈុតសំលៀកបំពាក់ដែលអ្នកជ្រើសរើសត្រូវតែស៉ីគ្នា មានន័យថាខោណា ត្រូវជាមួយអាវ និង ស្បែកជើងណា ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាឈុតខ្លះដែលធានាស្រីៗស្លៀកពាក់បែបនេះដឹងតែកប់តែម្ដង ៖

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

 

ប្រភព ៖ Facebook

Loading...
SHARE