ការថតរូបឲ្យបានស្អាតមិនមែនគ្រាន់តែទាញកាមេរ៉ាតម្លៃរាប់ពាន់ រាប់ម៉ឺនដុល្លារ ហើយចុចថតនោះទេ ប៉ុន្តែវាទាមទារនៅបច្ចេកទេសនៃការរៀបប្លង់ថត រួមជាមួយបច្ចេកទេសចាប់ប្លង់ និង បច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ Function របស់កាមេរ៉ា ចំណែកឯការប្រើប្រាស់ Photoshop ដើម្បីកាត់តពេលខ្លះក៏ជាការចាំបាច់ដែរ។

ហើយរូបថតខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញអ្នកថា តើដើម្បីទទួលបានរូបថតដ៏ស្រស់ស្អាតមួយសន្លឹកៗ គេត្រូវធ្វើបែបណាខ្លះ ៖

១០

១១

ប្រភពរូបថត ៖ Facebook