អ្វីដែលខ្ញ៉ំនឹងបង្ហាញអ្នកនៅពេលនេះគឺជារូបថតដែលបានថតដោយអ្នកថតរូបជំនាញជនជាតិបារាំងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Rene Maltete កាលពីកំឡុងទស្សវត្សឆ្នាំ ១៩៥០ និង ១៩៦០ ។ បើទោះបីជាពេលនោះវាគ្មានកាមេរ៉ាឌីជីថលទំនើប គ្មានកម្មវិធីកាត់តត និងកែសម្រួលរូបថត ក៏ដោយ ប៉ុន្តែរូបថតមួយប៉ុស្តិ៍ៗរបស់គាត់គឺពោរពេញដោយភាពរស់រវើក និងល្អឥតខ្ជោះ ដែលវាកើតឡើងដោយសារតែបច្ចេកទេសរួមផ្សំនឹងកាមេរ៉ាស៊េរីចាស់ម៉ាក Semflex 6 × 6  ។

ឥលូវទស្សនារូបថតទាំងនោះជាមួយ ចង់ដឹងទាំងអស់គ្នា ៖

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

១៩

២០

២១

២២

 

Loading...
SHARE