មនុស្សស្រីម្នាក់ៗកើតមកតែងតែប្រាថ្នាចង់មានដៃគូ ដែលអាចផ្ដល់ក្ដីស្រលាញ់ ភាពកក់ក្ដៅ និងសុភមង្គល ប៉ុន្តែមនុស្សស្រីមួយចំនួនដោយហេតុដែលមិនទាន់បានជួបមនុស្សដែលត្រូវចិត្ត ចង់រស់នៅបែបមានសេរីភាព និង ធ្លាប់ឈឺចាប់ដោយសារតែដៃគូចាស់របស់ខ្លួនទើបសម្រេចចិត្តរស់នៅតែឯងជាមួយនឹងភាពឯកា ។

ថ្វីត្បិតតែរស់នៅតែឯងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាសុទ្ធតែមិនសប្បាយចិត្តនោះទេ វាក៏មានរឿងដែលសប្បាយចិត្តជាងអ្នកមានគូដែរ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែឯកាបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះ ។

រូបភាពខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញអ្នកពីគ្រប់រស់ជាតិនៃជីវិតរបស់មនុស្សឯកាដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Single ៖

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

១៩

២០

២១

២២

២៣

២៤

២៥

២៦

២៧

២៨

២៩

៣០

 

 

Loading...
SHARE