ខ្នើយកើយសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា បើសិនខ្នើយកើយមានភាពទន់ល្មើយនោះវាក៏អាចផ្ដល់អោយអ្នកនៅការគេងលក់ដ៏ស្កប់ស្កល់ផងដែរ យ៉ាងណាក្រៅពីភាពទន់ល្មើយមនុស្សមួយចំនួនក៏ចាប់អារម្មណ៍លើរូបរាងវាផងដែរ​ ដូចនេះហើយទើបមានអ្នកផលិតខ្នើយមួយចំនួនបាន​ច្នៃចេញនូវខ្នើយប្លែកៗរួមជាមួយអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមខ្លះផងដែរ ។

ខ្នើយ Emoji

ខ្នើយដែលអាចដាក់ក្រដាសជូតបាន សាកសមសម្រាប់អ្នកគេងយំអោបខ្នើយ

ខ្នើយរូបរាងជាត្រី

ខ្នើយរូបរាង Pizza

ខ្នើយដែលមានរូបរាងជាភ្លៅរបស់នារី

ខ្នើយដែលមានរូបរាងដូចជាដុំថ្ម

ខ្នើយដែលមានរូបរាងដូចជាសៀវភៅ ( សាកសមអ្នកចូលចិត្តបន្លំធ្វើជាព្យាយាមអានសៀវភៅ )

ខ្នើយសម្រាប់នារីឯកោ

Loading...
SHARE