អ្នកស្រីស្មីត បានទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលិសដើម្បីរាយការណ៍ពីករណីបាត់ខ្សែករនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ ។

នៅពេលដែលប៉ូលិសទៅដល់ផ្ទះរបស់នាង ប៉ូលិសមិនបានរកឃើញស្នាមគាស់ទ្វានោះទេ ពួកគេរកឃើញតែនៅលើកញ្ចក់បង្អួចមានស្នាមទំលុះដ៏ធំមួយ ចំណែកឯនៅលើកម្រាលមានស្នាមជើងដ៏កខ្វក់ពាសពេញ ហើយឥវ៉ាននៅក្នុងផ្ទះមានភាពរញ៉េរញ៉ៃ ។

នៅថ្ងៃបន្ទាប់ លោកស្រីស្មីត ក៏ត្រូវបានប៉ូលិសចាប់ខ្លួនពីបទប្រឌិតរឿងបោកប្រាស់ប៉ូលិស ។ តើហេតុអ្វីប៉ូលិសដឹងថាលោកស្មីតបានកុហក ?

នេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅក្នុងបន្ទប់ ៖

ចម្លើយគឺ ៖ ប៉ូលិសហ៊ានប្រាកដថាលោកស្រីស្មីតបានកុហកប៉ូលិសគឺដោយសារតែ ទ្វាគ្មានស្នាមគាស់នោះទេ ហើយកន្លែងដែលសង្ស័យថាចូលរួចគឺមានតែបង្អួចកញ្ចក់ដែលវាយបែកនោះប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែនោះគឺជាការប្រឌិតរបស់លោកស្រីស្មីត ពីព្រោះថាបើចោរវាយបំបែកកញ្ចក់ពីខាងក្រៅប្រាកដណាស់ថាកំទេចកញ្ចក់នឹងធ្លាក់ពាសពេញកម្រាល ប៉ុន្តែជាក់សម្ដែងនៅលើកម្រាលគ្មានកំទេចកញ្ចក់នោះទេ ។

Loading...
SHARE