ខាងក្រោមនេះគឺជារូបថតដែលនឹងទាក់ទាញអារម្មណ៍អ្នកឲ្យទស្សនាដោយមិនអាចអូសរំលងបាន ដោយវាមានទាំងរូបភាពសំណើច រូបភាពស្រៀវសាច់ និង រូបភាពចម្លែក ។ បើសិនជាអ្នកបានទស្សនាហើយ ធានាថាវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកចង់ចាំវាស្ទើរពេញមួយថ្ងៃជាក់ជាមិនខាន ៖

១ បែបនេះមានតែនៅឥណ្ឌាទេមើលទៅ

បែបនេះមានតែនៅឥណ្ឌាទេមើលទៅ

២ ការ៉េមគ្រប់រស់ជាតិ

ការ៉េមគ្រប់រស់ជាតិ

៣ ចុះនរណាអីក៏ទំនេរម្លេះ មកថែមដៃថែមជើងឲ្យគ្នាបែបហ្នឹង

ចុះនរណាអីក៏ទំនេរម្លេះ មកថែមដៃថែមជើងឲ្យគ្នាបែបហ្នឹង

៤ សាច់អាំងមនុស្សក្រៅភព ( មនុស្សក្រៅភពក្នុងរឿង E.T)

សាច់អាំងមនុស្សក្រៅភព ( មនុស្សក្រៅភពក្នុងរឿង E.T)

៥ អីវ៉ានច្រើនពេកមិនអាចយូរដៃ ២អស់ អាចសាកល្បងតាមគាត់បាន

អីវ៉ានច្រើនពេកមិនអាចយូរដៃ ២អស់ អាចសាកល្បងតាមគាត់បាន

៦ នរណាខ្លះអាចធ្វើបែបនេះបាន ?

នរណាខ្លះអាចធ្វើបែបនេះបាន ?

៧ គ្រាន់តែឃើញស្រៀវតែម្ដង

គ្រាន់តែឃើញស្រៀវតែម្ដង

៨ ចុមមាននរណាអាចទាញ​កន្លើតដូចជាគាត់បានទេ ?

ចុមមាននរណាអាចទាញ​កន្លើតដូចជាគាត់បានទេ ?

៩ ទៅជាមួយម៉ាក់មានប្រយោជន៍អីញ្ចឹង អង្គុយលើកក៏មានខ្សែក្រវ៉ាងពាក់ឲ្យដែរ ហ៊ានទៅជាមួយប៉ាដឹងតែអត់ហើយ

ទៅជាមួយម៉ាក់មានប្រយោជន៍អីញ្ចឹង អង្គុយលើកក៏មានខ្សែក្រវ៉ាងពាក់ឲ្យដែរ ហ៊ានទៅជាមួយប៉ាដឹងតែអត់ហើយ

១០ ជើងអើយជើង ហេតុអ្វីដ៏បែបនេះ

ជើងអើយជើង ហេតុអ្វីដ៏បែបនេះ

១១  តិចច្រឡំថាជាភ្នែកចុះ ប្រុសៗមិនបាច់ពន្យល់ក៏ដឹងថាអាហ្នឹងជាអ្វីដែរ

តិចច្រឡំថាជាភ្នែកចុះ ប្រុសៗមិនបាច់ពន្យល់ក៏ដឹងថាអាហ្នឹងជាអ្វីដែរ

១២  ចុមដូចស្អីគេចេះ រកហ្នឹកមិនឃើញសោះ

ចុមដូចស្អីគេចេះ រកហ្នឹកមិនឃើញសោះ

១៣  បង្អួចឡានសម័យថ្មី

បង្អួចឡានសម័យថ្មី

១៤ ពេលកំពុងថត Seilfie ស្រាប់តែប្ដីទូរសព្ទមក

ពេលកំពុងថត Seilfie ស្រាប់តែប្ដីទូរសព្ទមក

១៥ ការពិតបែបហ្នឹងសោះ (រូបកាត់តទេក៉ំយល់ច្រឡំអី)

ការពិតបែបហ្នឹងសោះ (រូបកាត់តទេក៉ំយល់ច្រឡំអី)

១៦  បកចេកចេញ Hot Dog អំបូរតែមួយទេដឹង

បកចេកចេញ Hot Dog អំបូរតែមួយទេដឹង

១៧  ឈប់ៗពូ ពូភ្លេចយកជើងទៅហើយ តិចចុះចត់អត់កើត

ឈប់ៗពូ ពូភ្លេចយកជើងទៅហើយ តិចចុះចត់អត់កើត

១៨ ចូលបង្គន់បែបហ្នឹង មិនខុសអីពីជុះអាចម៍កណ្ដាលវាលនោះទេ

ចូលបង្គន់បែបហ្នឹង មិនខុសអីពីជុះអាចម៍កណ្ដាលវាលនោះទេ

 

Loading...
SHARE