ក្នុង​នាម​ជាម្ដាយឪពុក​តែងតែបារម្ភពីកូន​ស្ទើរ​គ្រប់​ពេលតាំង​ពី​កូនៗ​ចាប់​កំណើត​រហូតដល់​ធំ​ពេញ​វ័យមាន​គូ​ស្រករហើយ​ក៏​នៅ​តែ​បារម្ភដែរ ជាក់ស្ដែង​នៅ​ពេល​ដែល​កូន​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ឆ្ងាយ​ពួក​គាត់​ប្រាកដ​ជា​ចង់ដឹងពីសុខទុក្ខទាំង​ពេលធ្វើ​ដំណើរ​នៅ​ពេល​ទៅ​ដល់ទីនោះ​តើ​យ៉ាងណា ? ជាក់​ស្ដែង​ដោយ​បុរស​ម្នាក់​នេះ​ត្រូវ​ធ្វើ​ដណើរកម្សាន្ត​ឆ្ងាយ​ម្នាក់​ធ្វើ​អោយ​ម្ដាយ​គាត់​មាន​ក្ដីបារម្ភ​ដូចនេះ​ហើយ​ទើបបុរស​ម្នាក់​ថត​រូប​ប្លែក​បែប​នេះ​ដើម្បី​អោយ​ម្ដាយ​ធូរអារម្មណ៍​និង​សប្បាយ​ចិត្ត​ ។

Loading...
SHARE