វិចិត្រករគំនូរឌីជីថលលោក Yehuda Adi Devir បានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នារំភើបចិត្តនិងគំនូរឌីជីថលដែលគាត់បានគូរៀបរាប់ពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកនិងភរិយាឈ្មោះ Maya ។ អ្នកគ្រប់គ្នានៅពេលដែលបានឃើញរូបភាពទាំងនោះហាក់មានភាពរំភើបចិត្ត និង ច្រណែនពីជីវិតដ៏ផ្អែមល្ហែមរបស់ពួកគេខ្លាំង ។

ចុះអ្នកវិញមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរ សាកមើលទៅមើល ៖

ប្រភព ៖ Boredpanda

Loading...
SHARE