សម្រាប់អ្នកធ្វើការមួយចំនួនដូចជា ផ្នែកផ្សព្វផ្សាយ ផ្នែកឌីហ្សាញ ផ្នែកលក់ ឬ ផ្នែកបច្ចេកទេស ប្រាកដជាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបជាមួយអតិថិជនជាច្រើនប្រភេទខ្លះក៏ស្រួល ឯខ្លះគឺធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលតែម្ដង ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាអតិថិជនទាំង ១៥ ប្រភេទដែលធ្វើឲ្យអ្នកឈឺក្បាលបំផុត ធានាថាអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានជួប ៖

១ មិនដឹងថាខ្លួនឯងចង់បានអ្វីឲ្យប្រាកដ

២ និយាយថ្ងៃនេះចង់ឲ្យហើយមុនថ្ងៃស្អែក

៣ មិនស្គាល់ថ្ងៃឈប់ ថ្ងៃបុណ្យ

៤ គ្រប់យ៉ាងគឺបន្ទាន់ៗ

៥ អត់មានហេតុផលអ្វីទេ គ្រាន់តែមិនចូលចិត្តវា

៦ ឆ្ងល់មិនចេះចប់ ដឹងខុសរឿង

៧ ពេលណាក៏បាន តែបើស្អែកល្អទេ

៨ រអ៊ូរឿងថ្លៃមិនឈប់ “តើវានឹងត្រូវថែមលុយមែន ដោយសារវាខ្ញ៉ំស្ទើរតែអស់ពីខ្លួនហើយ”

៩ អត់ដឹងថាខ្លួនឯងចង់បានអ្វីទេ ហើយប្រាប់ឲ្យធ្វើអ្វីក៏បានស្រេចតែចិត្ត

១០ មិនដឹងថាខ្លួនឯងចង់បានបែបណានោះទេ ប៉ុន្តែពេលចេញលទ្ធផលបែរជាថាមិនមែនជាអ្វីដែលចង់បាន

១១ ល្អរហូត តែចង់បានអាផ្សេងពីហ្នឹង

១២ កាន់តែឆាប់ កាន់តែល្អ ៥ នាទីទៀតហើយទេ

ប្រភព ៖ Boredpanda

Loading...
SHARE