នេះគឺជារូបថតទាំង ៣៥ សន្លឹកដែលត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីរូបថតជាច្រើនដែលត្រូវបានដាក់ចូលរួមប្រកួតពានរង្វាន់ Eyeem ។ ហើយវាក៏ជារូបថតទាំង ៣៥ ក្នុងចំណោមរូបថតស្រស់ស្អាតបំផុតទាំង ១០០ ដែលបានជាប់ដល់វគ្គជម្រុះចុងក្រោយផងដែរ ។

តោះទស្សនាបន្តិចទៅមើល ៖

1

eyeem

2

eyeem

3

eyeem

4

eyeem

5

eyeem

6

eyeem

7

eyeem

8

eyeem

9

eyeem

10

eyeem

11

eyeem

12

eyeem

13

eyeem

14

eyeem

15

eyeem

16

eyeem

17

eyeem

18

eyeem

19

eyeem

20

eyeem

21

eyeem

22

eyeem

23

eyeem

24

eyeem

25

eyeem

26

eyeem

27

eyeem

28

eyeem

29

eyeem

30

eyeem

31

eyeem

32

eyeem

33

eyeem

34

eyeem

35

eyeem

អាចទស្សនារូបភាពផ្សេងទៀត ដោយចុចត្រង់នេះ Boredpanda

 

Loading...
SHARE