ដោយសារតែការបញ្ចេញកាយវិការប្រៀបដូចជាវីរបុរស កំប្រុកមួយក្បាល ត្រូវបានគេលួចថតជាប់ និងបង្ហោះចូលទៅក្នុង Internet បន្ទាប់មកវាក៏ត្រូវបានអ្នកបច្ចេកទេស Photoshop យកទៅកាត់តឲ្យក្លាយជាទៅជាវីរបុរសល្បីៗដូចជា Iron Man , Captain America និង Thor ជាដើម ។

រូបថតដើម ៖

ក្រោយកាត់ត ៖

1

2

3

4

5

 

Loading...
SHARE