យើង​ដឹង​ហើយ​ថា​ជីវិតជា​ទាហាន​ការ​ពារ​ជាតិ​មិន​មែន​ជា​រឿង​ងាយ​ឡើយ​ពួក​គាត់​ត្រូវ​ប្រឈម​នឹង​ទ្វារ​មច្ចុរាជគ្រប់​ពេល​ដែល​ពួក​គាត់​ប្រឈម​នឹង​សត្រូវ​នៅ​​ឯសមរភូមិ​ ដូចនេះ​ហើយ​ពួក​គាត់​ភាគ​ច្រើន​ជា​មនុស្ស​ដែល​មាន​ភាព​មឺុងម៉ាត់​នឹង​តឹង​រឹង​ចំពោះ​ខ្លួន​ឯង​បំផុត​ តែ​យ៉ាង​ណា​ជួនកាល​ពួកគាត់​ក៏​ចេះ​លេង​សើច​សប្បាយ​ផង​ដែរ​នៅ​ពេល​គ្មាន​ការ​ប្រយុទ្ធ​ណាមួយ​កើត​ឡើង​ដោយ​ឡែក​ខាង​ក្រោម​ជា​បណ្ដុំ​រូបថត​សប្បាយ​របស់​ពួក​គាត់​ ។

ខ្លាំងត្រង់មានពុកមាត់នៅលើកាំភ្លើងនឹងម៉ង

សិល្បៈនៃ​ការ​តម្រៀបគ្រាប់​កាំភ្លើង

គាត់​ទើប​ទៅហាត់​ពី​គ្រូ​ធ្មប់មក

លេងអាវសម្បើមណាស់ពូ

ចុមអាណឹងស្ដាយអីគេ

អង្គុបដាក់​ទាហានញៀនស្រា

ខ្លាំង​ណាស់​ពូជិះលាបាញ់កាំភ្លើង

យន្តហោះ​ទាហានថ្ងៃ Christmast

គាត់​មួយ​ស្ដាំដៃនឹង​មេបញ្ជាការ

ក្នុង​រឿង​បុរាណ​គេ​ជិះសេះ​កាន់​លំពែង​តែ​គាត់​ជិះកង់កាន់​ដំបងជ័រ

ពូអាណឹងកាំភ្លើងមែនព្រួញទេ

មិន​ធម្មតា​ទេចេះហោះ​ប្រយុទ្ធគ្នា​ទៀត

ធ្លាប់​តែ​ឃើញ​ឡាន​សណ្ដោង​រតេះ​បាញ់​ ចុះ​ពូលេង​កង់​ចឹងទៅរួចដែរ

ទំនងផស់​គាត់

Loading...
SHARE