ការ​បង្កើត​ជា​ចម្លាក់​ ការ​ច្នៃ​ជា​រូបភាព​ផ្សេង​ ឬ​ការ​ការ​គូរគំនូរ​នៅ​តាម​ជញ្ជាំង​ជា​ប្រភេទ​សិល្បៈ​មួយ​បែប​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ខ្លួន​អោយ​ទស្សនិកជន​ជា​ច្រើន​បាន​ទស្សនា ហើយ​ក្រៅ​ពីបង្អូត​ស្នាដៃ​ដ៏​អស្ចារ្យ​របស់​ខ្លួន​សិល្បៈករ​មួយ​ចំនួន​ក៏​បាន​បង្កប់​ជា​សារអប់​រំ​មួយ​ចំនួន​ផង​ដែរ​ ដោយ​ឡែក​ថ្ងៃ​យើងខ្ញុំ​សូម​លើក​យក​ ស្នាដៃ​សិល្បៈ​នូវ​តាម​ដង​ផ្លូវ ដ៏​ប្លែក​ភ្នែក​មួយ​ចំនួន​មក​បង្ហាញ​ទស្សនិកជន​ដើម្បី​ទស្សនា​ ។

Loading...
SHARE