តោះ Selfie…! ដឹងតែនាំគ្នារត់ចូលកាមេរ៉ាឡើងលឿងហើយចាប់ផ្តើមញញឺម កាច់រាង មុខCute លើកដៃ លើកជើង លេងស្ទីលម៉ាអស់ដៃ។ តែពេលនេះសុំនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើល Style ពូពូ​ចូលសមរភូមិវិញម្តង ថានៅពេលដែលពួកគាត់ផ្ញើ​ជីវិតនៅលើសមរភូមិថាយ៉ាងណា៖

Image result for selfie of war reuters
ដាក់ម៉ាបុស្តិទៅផ្ញើជូនមេថាយើងបាញ់ហើយ
Image result for selfie of war reuters
selfie ជុំគ្នាសិនចាំមុនចូលវ៉ៃពួកអាយស៊ីស មកវិញគ្រប់ឬមិនគ្រប់ចាំផ្ទៀងម្តងទៀត
Image result for selfie of war reuters
selfie ផ្ញើកូនមើលមួយមើល
Image result for selfie of war reuters
សែលហ្វីម៉េសហា៎ តិចគេស៊ីបចាំកណ្តាលក្បាលលូវហើយ
Image result for Mosul
ដាក់ម៉ាប្រាវខ្ទិចប៉ុន្នឹង មោះថតទុកជាអនុស្សាវម៉ៅមួយសិន
Image result for ‫صور من الموصل قتال‬‎
យីអានេះនៅរវល់ selfie ហ្នឹងហើយ រមៀលធ្លាក់គ្រាប់ហ្នឹងរត់ជាន់គ្នា JM លូវហើយ
Image result for Selfie
តឺនុយប៉ុន្នឹងដែរដាក់ម៉ាបុស្តិមើវ៉េស
Image result for iraqi villagers
មោះអាក្អូនពូថតមួយ អាញឺម….

 

Image result for ‫تحرير الفلوجة‬‎
សារ៉េឲ្យស្រួលវ៉ើយប្រយ័ត្នអត់ជាប់មុខមេ

ប្រភព ៖ Reuters

Loading...