កសិដ្ឋានមួយនៅខេត្តអានហូវត្រូវបានដាក់បំពេញដោយស្នាដៃសិល្បៈដែលមានត្រូវបានច្នៃប្រឌិតឲ្យចេញជារូបសំណាក់ផ្សេងៗគួរជា​ទីចាប់អារម្មណ៍។ វត្ថុធាតុដើមនៃស្នាដៃសិល្បៈនោះគឺធ្វើឡើងពីសម្បកកងឡានដែលសឹកប្រើការលែងបាន ត្រូវបានកែច្នៃដោយ​លាបពណ៌ កាត់ និងដាក់តម្រៀបបន្តគ្នាវត្ថុផ្សេងៗ។ ម្យ៉ាងវិញទៀតក៏បានបណ្តុះនូវគំនិតក្នុងការកែច្នៃរបស់របរចាស់ឲ្យកើតជាថ្មី និងបានចូលរួមក្នុងការពារបរិស្ថានដែលកំពុងត្រូវបានយាយីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនាពេលបច្ចុប្បន្ន៕

Image may contain: outdoor

Image may contain: outdoor

Image may contain: one or more people and outdoor

No automatic alt text available.

Image may contain: food

Loading...