វាល​ធ្លាក់​ទឹកកក​ជា​ធម្មតា​មើល​ទៅ​ជា​ទីវាល​មាន​សភាព​សក្បុស​ ដូច​ក្រដាស​មួយ​ផ្ទាំង​អញ្ចឹង​ ដោយ​សារ​តែ​វា​ប្រៀប​បាន​ដូច​ជា​ផ្ទៃ​ក្រដាសស​បែប​នេះ​ទើប​បុរស​ម្នាក់​បាន​នឹក​ឃើញ​បន្ថែម​ទស្សនីយ​ភាព​មួយ​ចំនួន​ទៅ​លើ​ផ្ទៃ​នោះ​ដើម្បី​អោយ​វា​មើល​ទៅ​មាន​ភាព​ទាក់ទាញ​ជា​ខ្លាំង​ ។

ដោយ​ទស្សនីយភាព​ដែល​គាត់​បង្កើត​ឡើង​គឺ​ពឹង​លើ​ស្នាម​ស្បែក​ជើង​ដើរ​លើ​ទឹក​កក​របស់​គាត់​តែ​ម្ដង​ ដោយ​គាត់​ធ្វើ​ការ​ដើរ​ដោយ​ភាព​អំណត់​ជាមួយ​នឹង​ស្នាម​ដាន​ស្បែក​ជើង​រាប់​ពាន់​ខណៈ​តែ​គាត់​បាន​ដើរ​ទៅ​តាម​គម្រោង​ដែល​គាត់​បាន​រៀប​ចំទុក​ជាមុន​ ។ តោះ​កុំ​ចាំយូរ​ទស្សនា​ទិដ្ឋភាព​នោះ​ទាំង​អស់​គ្នា​ ។

Loading...
SHARE