លោក Fong Qi Wei បានបញ្ចេញនូវស្នាដៃសិល្បៈនៃថតរូបដ៏អស្ចារ្យគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងមួយដល់ពិភពលោក។ ពិតណាស់ទម្រាំតែចេញសមិទ្ធិផលដ៏អស្ចារ្យមួយនោះគឺត្រូវចំណាយពេលយូរ ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាឧបសគ្គរារាំង​ការ​ខំប្រឹងរបស់សិល្បករ និងជាអ្នកថតរូបនោះឡើយ។ លោកបានសូននូវរូបថតមួយសន្លឹកឡើងមកដោយបង្កើតឲ្យឈុត​ឆាក​ដ៏ប៉ិនប្រសព្វ ដែលបង្ហាញពីការវិវដ្តន៍នៃពេលវេលា។ “Time Slice” ជាប្រធានបទមួយនៃការចាប់ផ្តើមក្នុង​ការបង្ហាញស្នាដៃរបស់លោក ដោយលោកបានប្រើប្រាស់ពេលវេលាខុសគ្នាឲ្យក្លាយសមាសធាតុរួមផ្សំទៅក្នុងទិដ្ឋភាព​នៃទីតាំងមួយ ដើម្បីបង្កើតឲ្យចេញរូបថតមួយដែលមានភាពរស់រវើកដែលមិនអាចប្រកែកបាន។ ចង់ដឹងស្នាដៃ​របស់ Fong Qi Wei ឡូយយ៉ាងណាខ្លះ៖

Time Slice Landscape Photography Fong Qi Wei

Time Slice Landscape Photography Fong Qi Wei

Time Slice Landscape Photography Fong Qi Wei

Time Slice Landscape Photography Fong Qi Wei

Time Slice Landscape Photography Fong Qi Wei

Time Slice Landscape Photography Fong Qi Wei

Time Slice Landscape Photography Fong Qi Wei

Time Slice Landscape Photography Fong Qi Wei

Time Slice Landscape Photography Fong Qi Wei

Time Slice Landscape Photography Fong Qi Wei

Time Slice Landscape Photography Fong Qi Wei

 

Loading...
SHARE