បើ​និយាយ​ពី​ចម្លាក់​ប្រទេស​នីំមួយៗ​លើ​សកល​លោក​យើង​នេះ​សុទ្ធ​តែ​មាន​ ខណៈ​ដែល​ចម្លាក់​ខ្លះ​គឺ​ជា​ប្រភេទ​ចម្លាក់​ដែល​រក្សា​ទ្រង់​ទ្រាយ​ពី​សម័យ​ដើម​ខណៈ​ដែល​ចម្លាក់​ខ្លះ​ទៀត​គឺ​ត្រូវ​បាន​ច្នៃ​ប្រឌិត​ឡើង​គំនិត​ថ្មី​សុទ្ធ​សាត​តែ​ម្ដង​ ដោយ​ថ្ងៃ​នេះ​យើង​ខ្ញុំ​សូម​បង្ហាញ​នូវ​ភាព​នៃ​ចម្លាក់​បែប​គម្រូ​ថ្មី​ដែល​ច្នៃ​ឡើង​ដោយ​ភាព​បិុនប្រសព្វក្រៃ​លែង ។

ចម្លាក់​មួយ​នេះ​ស្ថិត​ក្នុង​ប្រទេស​បារាំង​វា​ជា​ស្នាដៃ​របស់​លោក  Cedric Le Borgne

ចម្លាក់​ដែល​ប្លែក​ភ្នែក​មួយ​នេះជា​ស្នាដៃរបស់លោក Julian Voss-Andreae

ចម្លាក់​ដ៏​អស្ចារ្យ​ក្នុង​ប្រទេស​ស្វីស​មួយ​នេះ​ មើល​ទៅ​ដូចជា​ក្រដាសក្នុង​ខ្សែភាព​យន្ត​គំនូរជីវចល​អញ្ចឹង វា​ជា​ស្នាដៃ​របស់​លោក Neil Dawson

ជណ្ដើរ​ដ៏​ប្លែក​មួយនេះ​ជា​ស្នាដៃ​របស់​លោក​ David McCracken

ចម្លាក់​ The Force Of Nature ស្នាដៃ​របស់​លោក Lorenzo Quinn

ស្នាដៃរបស់លោក Robin Wight

ចម្លាក់​សៀវភៅ​ហូរចេញ​ពី​អគារ​នេះ​ជា​​ស្នាដៃ​របស់​លោក​ Alicia Martin

មួយ​នេះ​ជា​ស្នាដៃរបស់លោក Ryan Johnson

Loading...
SHARE