សំណង់អគារមួយកន្លែងស្ថិតនៅខ័ណ្ឌមួយក្នុងទីក្រុង Zhengzhou ប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីរូបថតនៃអគារនេះត្រូវបានគេបង្ហោះចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម ។

តាមរយៈរូបថតទីមួយ យើងនឹងគិតថានោះមិនមែនជាអគារនោះទេ ប៉ុន្តែជាផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយដែលមានរូបរាងដូចជាអាគារស្នាក់នៅ ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកបានមើលរូបបន្តបន្ទាប់ទៀតទើបដឹងនោះនោះមិនមែនជាផ្ទាំងផ្សាព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនោះទេ វាគឺជាអគារពិតៗទៅវិញ ។

បើចង់ដឹងច្បាស់តោះទស្សនារូបថតទាំងអស់គ្នា ៖

Loading...
SHARE