យើង​គ្រប់​គ្នាដឹង​ហើយ​ថា​ខ្មៅ​ដៃ​គេយកវា​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​សរសរ​អក្សរ​ ឬ​ប្រើ​ប្រាស់​វា​ទៅ​លើ​ការ​គូរ​រូប​ជា​ដើម​ ក៏​ប៉ុន្តែ​សិល្បៈ​ក៏​ម្នាក់​ច្នៃ​ប្រឌិត​ចម្លាក់​ប្លែក​ភ្នែក​មួយ​ចំនួន​ដោយ​ឆ្លាក់​នៅ​បណ្ដូល​ខ្មៅ​តែ​ម្ដង​ដែល​មើល​ទៅ​ពិត​ជា​អស្ចារ្យ​នឹង​ទាក់​ទាញ​ខ្លាំង​មែន​ តោះ​ចង់​ដឹង​ថា​ស្នាដៃ​របស់​គាត់​បែប​ណា​សួម​ទស្សនា​ខាង​ក្រោម​ ៖

Loading...
SHARE