មានសុភាពនារីតិចណាស់ដែលហ៊ានសាកល្បងក្នុងការកាត់សក់ខ្លីពីព្រោះតែពួកគេគិតថានៅពេលកាត់សក់ខ្លួននឹងធ្វើឲ្យអាក្រក់មើល ហើយពិបាកប្រឈមមុខនឹងអ្នកដទៃក្នុងស្ថានភាពសក់ខ្លីនោះ ម្យ៉ាងទំរាំតែសក់អាចដុះវែងមកវិញវាត្រូវចំណាយពេលយូរ ទើបធ្វើពួកគេស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសម្រេចចិត្ត។

ប៉ុន្តែវាមិនមែនដូច្នេះទាំងអស់នោះទេ ការកាត់សក់ខ្លីមិនមែនសុទ្ធតែអាក្រក់មើលនោះទេ វាអាស្រ័យទៅលើទម្រង់មុខរបស់អ្នក ថាតើវាសាកសមនឹងសក់ខ្លីឬអត់ មនុស្សស្រីខ្លះនៅពេលទុកសក់វែងមិនសូវស្អាតនោះទេ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេកាត់សក់ខ្លីមើលទៅស្រស់ស្អាតដូចជាមនុស្សផ្សេងម្នាក់ទៀតអីញ្ចឹង ។ ប៉ុន្តែខ្ញ៉ំមិនអាចប្រាប់បានទេថា តើមុខរបៀបណាកាត់សក់ខ្លីបាននោះ គឺមានតែជួយបជាមួយនឹងជាងជំនាញ ពួកគេនឹងអាចប្រាប់អ្នកបាន ។

២០ សន្លឹកខាងក្រោមនេះបង្ហាញអ្នកនូវនារីមួយចំនួនដែលផ្លាស់ប្ដូរទៅជាស្រស់ស្អាតនៅពេលដែលពួកគេកាត់សក់ខ្លី ៖

. ✂️ | @jessewyatt _________________________________ #hair #haircut #beforeandafterhair

A post shared by Jesse Wyatt (@jessewyatt) on

Transformação por @stebunovhair! ❤️💕💞

A post shared by ShortHair | CabeloCurto (@meucabelocurto) on

Transformação incrível da @claudiabakehouse via @axishair!

A post shared by ShortHair | CabeloCurto (@meucabelocurto) on

Before & After

A post shared by steph_stylist (@steph_stylist) on

Antes e depois da @marcela_bl por @anarunswithscissors!

A post shared by ShortHair | CabeloCurto (@meucabelocurto) on

Transformação incrível por @hugoalves_hair.

A post shared by ShortHair | CabeloCurto (@meucabelocurto) on

Good Lawd! 😍 @hairbyparris @lianalydia #haircut #hair #model #pixie #chopitoff

A post shared by SHORT HAIR 💇 (@chopitoff) on

 

Loading...
SHARE