កុំទាន់អាលគិតផ្តេសផ្តាសណា… នេះគឺជាគំនិតរបស់វិចិត្រករដែលគេទទួលស្គាល់ម្នាក់ ដែលរស់នៅទីក្រុងឡុងដ៍គឺលោក Daniel Lismore ។

លោក​បានជ្រើsរើសនូវសំលៀកបំពាក់ និងគ្រឿងតុបតែងលម្អរបន្ថែមពីលើដែលមានលក្ខណៈសិល្បៈបែបបច្ចឹមប្រទេស។ ការរៀបចំតុបតែង និងការស្លៀកពាក់បែបនេះ លោកវិចិត្រករបានបញ្ជាក់ថា គឺជាស្លៀកសំលៀកបំពាក់បែកងាយស្រួលហើយត្រូវបានតុបតែងដោយគ្រឿងចម្រុះដែលអាចបង្ហាញពីបុគ្គលិកលក្ខណរបស់មនុស្ស និងភាពរស់រវើក។ ជាមួយគ្នានេះដែរវាបំផុសគំនិតនូវសិល្បៈដេរបាក់ដោយដៃ ការជំរុញនូវសិល្បៈតុបតែងបែបបុរាណ និងការច្នៃម៉ូតប្លែកៗផងដែរ៕

Self Portrait Photography Daniel Lismore

Self Portrait Photography Daniel Lismore

Self Portrait Photography Daniel Lismore

Self Portrait Photography Daniel Lismore

Self Portrait Photography Daniel Lismore

Self Portrait Daniel Lismore

Self Portrait Photography Daniel Lismore

Self Portrait Daniel Lismore

Self Portrait Daniel Lismore

Self Portrait Daniel Lismore

Self Portrait Daniel Lismore

Self Portrait Daniel Lismore

Self Portrait Daniel Lismore