ពន្លឺផ្កាយរាប់ពាន់ម៉ឺនសែនរះត្រដែតលើផ្ទៃវេហាជះពន្លឺភ្លឺថ្លាលុបបាត់ស្បៃរាត្រីដ៏សែនអន្លុងអន្លោច ស្របតាមបរិយាកាសដ៏សែនមានន័យ ស្តាប់ឮសំឡេងទឹករលកប្រដេញគ្នា លាយលំនឹងខ្យល់បក់រវិចៗ ពិតជាមានន័យៗ ។ ទាំងនេជាទិដ្ឋភាពដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ស្ថិតនៅបណ្តោយឆ្នេរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងឥណ្ឌូណេស៊ីនៅភ្នំ Bromo៕

<p>A view of the Milky Way at night from a beach in Terengganu, Malaysia. (Photo: Grey Chow/Caters News) </p>
the Milky Way ដែលថតបាននៅបណ្តោយឆ្នេរ Terengganu ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
<p>The Milky Way over a lighted Broga Hill in Malaysia. (Photo: Grey Chow/Caters News) </p>
រីឯមួយនេះវិញថតចេញពីជ្រលងភ្នំ Broga ម៉ាឡេស៊ី

<p>A view of the Milky Way in Malaysia. (Photo: Grey Chow/Caters News) </p>

<p>The Milky Way over Mount Kinabalu in Malaysia. (Photo: Grey Chow/Caters News) </p>
ទិដ្ឋភាពីភ្នំKinabalu ម៉ាឡេស៊ិ

<p>The Milky Way over the peak of Mount Kinabalu in Malaysia. (Photo: Grey Chow/Caters News) </p>

<p>A view of the Milky Way over a vegetable farm in Malaysia. (Photo: Grey Chow/Caters News) </p>
ត្រង់នេះថតចេញពីកសិដ្ឋានបន្លែមួយកន្លែងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

<p>A view of the Milky Way over a vegetable farm in Malaysia. (Photo: Grey Chow/Caters News) </p>

<p>A view of the Milky Way in Malaysia. (Photo: Grey Chow/Caters News) </p>

<p>The Milky Way Above Ijen Volcano, Malaysia. (Photo: Grey Chow/Caters News) </p>
ត្រង់នេះថតពីលើភ្នំភ្លើង Ijen Volcano ម៉ាឡេស៊ី
<p>A view of the night sky over Mount Bromo in Indonesia. (Photo: Grey Chow/Caters News) </p>
ទិដ្ឋភាពពេលយប់ពីកំពូលភ្នំ Bromo ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី

<p>The Milky Way over Mount Bromo in Indonesia. (Photo: Grey Chow/Caters News) </p>

<p>A view of the Milky Way in Batu Pahat, Malaysia. (Photo: Grey Chow/Caters News) </p>
Batu Paha ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

ប្រភព ៖ Yahoo

Loading...