នៅពេលដែលឃើញរូបភាពនៅក្នុងខ្សែភាគយន្តឬនៅពេលដែលឃើញគេផុសរូបស្អាតៗលោកអ្នកប្រាកដជាឆ្ងល់ណាស់ហើយថារូបដ៏ស្រស់ស្អាតនិងមើលទៅដូចជារូបពិតទាំងនោះអាចថតបានដោយរបៀបណាព្រោះថារូបដែលអ្នកបានឃើញមើលទៅឃើញធំនិងដូចជាការពិតខ្លាំងតែបើដឹងពិការថតវិញទើបដឹងថារូបថតដែលឃើញនោះជារូបដែលតូចដែលត្រូវបានគេថតដោយប្រើបច្ចេកទេសមួយនេះសោះ។ ខាងក្រោមនេះគឺជារូបថតដែលថតដោយលោកVatsal Kataria ដែលលោកបានចំណាយពេលប្រហែលជា២ខែដើម្បីបង្កើតរូបភាពតូចៗនៃកន្លែងដែលលោកស្រមៃឲ្យក្លាយទៅជារូបពិត។

១. រូបថត

 

រូបពិត

២. រូបថត

រូបពិត

៣. រូបថត

៤. រូបថត

រូបពិត

៥.​ រូបថត

រូបពិត

៦. រូបថត

 

 

Loading...
SHARE