ក្រុមហ៊ុនផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ក្នុងវិស័យអាកាសចរណ៍ Airbus បានបង្ហាញនូវគ្រោងការផលិតឧទ្ធម្ភាគចក្រ​ជំនាន់ថ្មីមួយដែលផ្តល់នូវល្បឿនលឿន ងាយស្រួលបញ្ជា និងសន្សំសំចៃ។ បទបង្ហាញនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ the Paris Air show ជាពិព័រណ៍ដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំ2017នេះ។ ជាទូទៅឧទ្ធម្ភាគចក្រអាចហោះបានក្នុង​ល្បឿន 250 km/h នេះជាកំណត់ត្រារបស់  Airbus Helicopters’ X3 ដែលធ្វើបានកាលពីឆ្នាំ2013។ គ្រោងការ ឧទ្ធម្ភាគចក្រជំនាន់ថ្មីនេះមានឈ្មោះថា Racer ដែលគ្រោងនឹងបំពាក់ស្លាបបន្ថែមនៅផ្នែកកន្ទុយដើម្បី​កាត់បន្ថយសំឡេងរំខាននិងរំញ័រ និងប្រើម៉ាស៊ីនភ្លោះប្រភេទ Safran RTM322 ជាមួយប្រអប់លេខម៉ាស៊ីនមួយ។ គេអាចប៉ានស្មានថាវាអាចបង្កើនល្បឿនបានដល់ទៅ 400 km/h៕

Image result for Airbus imagines a faster helicopter with wings
ឧទ្ធម្ភាគចក្រអនាគត Airbus Helicopters RACER

Image result for Airbus Racer helicopters

Image result for Airbus Racer helicopters

Image result for Airbus Racer helicopters

Image result for Airbus Racer helicopters

Image result for Airbus Helicopters' X3
Airbus Helicopters’ X3
Loading...