គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចង់បាននូវជម្រកផ្ទាល់ខ្លួនដ៏សមរម្យមួយ ខ្លះចង់បានជាវីឡាដ៏ស្កឹមស្កៃ ឯខ្លះគ្រាន់តែចង់បានផ្ទះល្វែង ប៉ុន្តែខ្លះគ្រាន់តែចង់បានផ្ទះធម្មតាមួយដែលចំណាយប្រាក់តិចសម្រាប់សាងសង់ប៉ុន្តែមើលទៅគួរឲ្យចង់រស់នៅ និងពោរពេញទៅដោយភាពកក់ក្ដៅ ។ នៅថ្ងៃនេះ ចង់ដឹង នឹងបង្ហាញ​ប្រិយមិត្តនូវគំរូផ្ទះខ្នាតតូចចំនួន ៤៥ ដែលចំណាយប្រាក់តិចសម្រាប់សាងសង ប៉ុន្តែគួរឲ្យចង់រស់នៅ វីឡាល្មមៗមិនដូរនោះទេ ៖

Gorgeous Backyard Getaway

Farmhouse Chic

Dreamy Treehouse

“Bestie Row”

Cabin in the Woods

Eclectically Colorful

Minimalist Living

Dream Bungalow

Oceanside Retreat

១០

Tiny Texas Lakehouse

១១

Rolling Luxury Cabin

១២

Cozy Chicago Cottage

១៣

Quaint Cabin

១៤

Mid-Century Retreat

១៥

Well-Appointed Cottage

១៦

Tiny House Hotel

 

១៧

Colorful Beach Cottage

១៨

Clothesline Tiny Homes

១៩

Northern California Cottage

២០

Luxury Treehouse

២១

Hidden Storage

២២

Countryside Hideaway

២៣

Tropical Treehouse

២៤

The Matchbox

២៥

Gingerbread Cottage

២៦

Charming Florida Cottage

២៧

Tiny Texas Houses

២៨

Victorian Farmhouse

២៩

Tumbleweed Tiny House Company

៣០

Quaint Bungalow

៣១

Micro Farmhouse

៣២

Katrina Cottages

៣៣

Southern Charm

៣៤

Cheerful Yellow Cottage

៣៥

Garage-Turned-Tiny Home

៣៦

Skinny House

៣៧

The Cutest Little Porch

៣៨

Charming California Bungalow

៣៩

A Tiny House with a Big Backstory

៤០

Pop-Out Porch

៤១

Pequod House

៤២

Bright Colors

៤៣

Enviresponsible Shelter

ប្រភព ៖ countryliving

SHARE