កាលពីអត្ថបទមុន ចង់ដឹង បានបង្ហាញប្រិយមិត្តនូវរូបភាពដ៏គួរឲ្យអស់សំណចើជាងច្រើនសន្លឹកដែលបង្ហាញពីលទ្ធផលដែលពឹងអ្នកជំនាញឲ្យជួយកាត់តរូបឲ្យខ្លួន ។ ឥលូវនេះយើងខ្ញ៉ំនឹងនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទៅទស្សនារូបភាពផ្សេងទៀត ក្រោមប្រធានបទតែមួយ ដែលធានាថាកាន់តែផ្អែក និង គួរឲ្យអស់សំណើចជាងមុនទៅទៀត ។

១ សួស្តី James តើលោកអាចជួយកាត់តរូបខ្ញ៉ំឲ្យមើលទៅដូចជាកំពុងតែវៃគ្នាជាមួយនឹងសត្វក្ងានដែរឬទេ?

យ៉ាងម៉េចដូចជាវៃគ្នាឬនៅ ?

២ សួរស្តី James តើលោកអាចជួយកាត់តឲ្យម្ដាយរបស់ខ្ញ៉ំក្មេងជាងនេះទេ

ចង់ឲ្យម្ដាយកាន់តែក្មេង ចឹងអ្នកក៏ត្រូវតែក្មេងតាមហ្នឹងដែរ

៣ តើអ្នកអាចជួយកាត់តឲ្យមិត្តភក្ដីខ្ញ៉ំម្នាក់ដែលកណ្ដាលនោះមានកំពស់ស្មើរគេស្មើរឯងបានទេ

ស្មើរគ្នាឬនៅប៉ុណ្ណឹង

៤ សួស្តីលោក តើលោកអាចលុបស្ត្រីម្នាក់នៅខាងក្រោយនេះចេញបានទេ ហើយធ្វើឲ្យរូបនេះកាន់តែមានវីរភាព

 

វីរភាពមែន

៥ តើលោកអាចជួយកាត់តមុខខ្ញ៉ំដាក់ទៅក្នុងរូបទី ១ បានទេ

ដាក់រួចហើយ

 

៦ តើលោកអាចជួយកាត់តធ្វើឲ្យក្បាលរបស់ខ្ញ៉ំមើលទៅមិនសូវមូលបានទេ

មិនមូល មានតែជ្រុង

៧ តើលោកអាចជួយលុបធុងសំរាមចេញពីរូបថតបានទេ

ឲ្យលុបតែធុងសំរាមទេ ចឹងពេលបាត់ធុងប្រាកដណាស់សំរាមនឹងពង្រាយ

៨ ហេ!! ខ្ញ៉ំពិតជាចូលចិត្តរូបថតរបស់លោកណាស់ តើលោកអាចជួយធ្វើឲ្យប្អូនស្រីរបស់ខ្ញ៉ំរីករាយជាមួយការទទួលសញ្ញាប័ត្រនេះដែរឬទេ

ទាល់តែចឹងទើប Happy

៩ អេ ប្រុសស្អាត តើលោកអាចជួយកាត់តអតីតមិត្តប្រុសរបស់ខ្ញ៉ំចេញពីរូបថតមួយនេះបានដែរឬទេ

១០ ហេ James តើលោកអាចជួយឲ្យមុខខ្ញ៉ំតូចជាមុខរបស់មិត្តប្រុសខ្ញ៉ំដែរឬទេ ?

១២ ហេ James នោពេលដែលថតរូបនេះគឺវាចាំងពន្លឹះព្រះអាទិត្យខ្លាំងណាស់ ដែលធ្វើឲ្យមិត្តប្រុសរបស់ខ្ញ៉ំមើលទៅដូចជាយំ តើលោកអាចជួយដោះស្រាយបានទេ

១៣ តើអ្នកអាចជួយឲ្យឪពុកកូនខ្ញ៉ំមានម៉ូតសក់ឡូយជាងនេះបានទេ

១៤ ហេ James តើលោកអាចជួយលុបបុរសម្នាក់នៅឈរនៅពីក្រោយនេះបានទេ ?

Loading...
SHARE