អ្នកធ្លាប់បានលេងល្បែងរកភាពខុសគ្នាជាច្រើនរួចមកហើយ ឥលូវសាកមកមើលរូបទាំងនេះបន្តិចទៅមើល ហើយព្យាយាមរកភាពខុសគ្នារបស់វា ។ ចាំមើលទៅមើលតើនរណាខ្លះជាមនុស្សពូកែដែលអាចរកឃើញភាពខុសគ្នា ក៉ំភ្លេចបង្ហាញចម្លើយរបស់អ្នកនៅក្នុង Comment ហើយចែករំលែកពីភាពខ្លាំងរបស់អ្នកឲ្យអ្នកដទៃបានឃើញផង។

១០

១១

១២

១៣

បន្ទាប់ពីសាកល្បងហើយដល់វគ្គមើលចម្លើយដើម្បីផ្ទៀតផ្ទាត់ម្ដង ក៉ំលួចមើលចម្លើយមុនព្យាយាមរកដោយខ្លួនឯងឲ្យសោះ ។

ចម្លើយ ….

 

 

 

Loading...
SHARE