ក្នុង​សង្គម​ពិតជាក់​ស្ដែង​គឺ​មាន​ហេតុការណ៍​ខុស​ប្លែក​គ្នា​យ៉ាង​ច្រើន​ដែល​មនុស្ស​បាន​ជួប​ប្រទះ​ ដូចនេះ​ហើយ​ទើប​វិចិត្រករ​មួយ​ចំនួន​បាន​គូរ​នៅ​រូបភាព​មួយ​ចំនួន​មក​បង្ហាញ​ក៏​ដូចជា​ដាស់​តឿន​ថាបច្ចុប្បន្ន​សង្គម​មនុស្ស​កំពុង​ជួប​បញ្ហា​ទាំង​នោះ​ផង​ ។ ដូចនេះ​ហើយ​ថ្ងៃ​នេះ​ចង់​ដឹង​សូម​លើក​យក​រូបភាព​មួយ​ចំនូន​មក​បង្ហាញ​ប្រិយមិត្ត​ទាំង​អស់​គ្នា​បាន​ទស្សនា ។

Loading...
SHARE