ប្រទេសមានបំផុតទាំង ១០ និង ក្របំផុតទាំង ១០ ដែលលើកយកមកបង្ហាញនូវពេលនេះមិនមែនសំដៅលើថាប្រទេសនោះជឿនលឿនប៉ុណ្ណា ឬ ជាមហាអំណាចអ្វីនោះទេ ប៉ុន្តែវាសំដៅទៅលើចំណូលរដ្ឋ និង អត្រាចូលជាមធ្យមរបស់ប្រជាជន

ប្រទេសដែលមានបំផុត

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១០ បានទៅលើ ហុងកុង 

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៩ បានទៅលើ ប្រទេស្វីស

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៨ បានទៅលើប្រទេស San Marino

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៧ បានទៅលើ United Arab Emirates

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៦ បានទៅលើប្រទេស ​ន័​រវេ​ស

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៥ បានទៅលើប្រទេស គុយវ៉ែត

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤ បានទៅលើប្រទេស ប្រ៊ុយណេ

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣ បានទៅលើប្រទេស សិង្ហបុរី

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ២ បានទៅលើ ប្រទេស​លុចហ្សំបួរ

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ បានទៅលើ កាតា

តោះឥលូវមកមើលប្រទេសដែលក្របំផុត

១០ ប្រទេស ប្រទេស​ហ្គីណេ

៩ ប្រទេសអេត្យូពី

៨ ប្រទេស​ហ្គាំ​ប៊ៀ

៧ ប្រទេស កុងហ្គោ

៦ ប្រទេស​ម៉ាដាហ្គាស្កា

៥ ប្រទេស​លីបេរីយ៉ា

៤ ប្រទេស​នី​ហ្សេ (Niger)

៣ ប្រទេស អាហ្វ្រិកកណ្ដាល

២ ប្រទេស ប៊ូរុនឌី

១ ប្រទេស ម៉ាឡាវី

Loading...
SHARE