ពេលកំពុងមើលរូបទាំងនេះ អ្នកប្រាកដជាសួរខ្លួនឯងថា តើសត្វទាំងនេះទៅជាប់បែបហ្នឹងយ៉ាងម៉េចកើត? វាពិតជាមិនគួរឲ្យជឿ ដែលសត្វទាំងនេះទៅជាប់ក្នុងកន្លែងបែបនោះ។ តើមាននរណាជាអ្នកធ្វើឲ្យពួកវាជាប់ ឬក៏ពួកវាជាប់ដោយខ្លួនឯង? យ៉ាងណាក៏ដោយ វាក៏ជារឿងគួរឲ្យអាណិតតែ​ក៏​អស់សំណើចផងដែរ។

ប្រភព៖ Chill Out Point

Loading...
SHARE