ក្មេងឥលូវខុសពីក្មេងពីមុន ព្រោះក្មេងពីមុនចាស់អស់ហើយ ហាហាហា…។ អ៊ីចឹងឧបករណ៍ដែលក្មេងសម័យនេះ​លេងក៏មិនដូចពីមុនដែរ ឧទាហរណ៍ក្មេងមិនទាន់ទាំងចេះដើរផងពួកគេបានស្គាល់រស់ជាតិ Smart Phone និង Tablet សម្រាប់លេងហ្គេម ឬមើលរូបភាព វីដេអូបាត់អស់ទៅហើយ។ បើទោះជាក្មេងសម័យនេះដូចជាចាប់​អារម្មណ៍នឹង Game នៅលើកុំព្យូទ័រ, Device ឬ Console យ៉ាងណាក៏ដោយ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ក្មេងលេងក៏មិនបានបាត់បង់​ទីផ្សារឡើយ ពួកគេនៅតែព្យាយាមផលិតនូវអ្វីដែលថ្មី និងទំនើប ថែមទាំងអាចតភ្ជាប់ទៅកាន់ Device ដែល​កំពុងពេញនិយមនេះផងដែរ។ តើឧបករណ៍កម្សាន្តជំនាន់ថ្មីនោះទាក់ចិត្តប៉ុណ្ណា​មកមើលទាំងអស់គ្នា វីដេអូនៅក្រោម​គេ ៖

10. Galaxy Zega
Related imageImage result for Galaxy Zega9.  Anki OverDrive
Image result for Anki OverDriveImage result for Anki OverDrive8.  Sphero Star Wars BB-8 Droid

Image result for Sphero Star Wars BB-8 Droid

Related image

7. Cozmo
Image result for Cozmo

Image result for Cozmo

6. Gizmos
Related imageImage result for littlebits gizmos & gadgets kit5. Osmo

Image result for Osmo Genius Kit

Image result for Osmo Genius Kit

4. Zoomer Chimp
Image result for Zoomer ChimpImage result for Zoomer Chimp

3. Code a Pilar
Related imageImage result for Code a Pillar2. Bots Alive
Image result for Bots AliveImage result for Bots Alive1. Laser X
Related image

Image result for Laser X

Loading...