រូបថតសម័យសង្រ្គាមលោកលើកទី២ទាំងនេះត្រូវបានថតនៅក្នុងអតីតសហភាពសូវៀត អំឡុងពេលសង្រ្គាមលោកលើកទី២នៅលើទឹកដីដែលប្រទេសនេះកាន់កាប់គ្រប់គ្រង។ វាជារូបថតដែលត្រូវបានដាក់ផុសក្នុងអនឡាញដោយចៅរបស់អ្នកដែលនៅក្នុងពេលសង្រ្គាមនោះ ហើយដែលរូបថតភាគច្រើននៅតែមិនទាន់ដឹងថាជារបស់នរណានៅឡើយ។ ដោយឡែករូបថតមួយចំនួនជារបស់អ្នកកាសែតសូវៀត Dmitri Baltermants និង Vladimir Lupejko ។ រូបថតមានលក្ខណៈឃោឃៅព្រៃផ្សៃ និងគួរឲ្យតក់ស្លុត ប៉ុន្តែវាបានបង្រៀនយើងពីជីវិតនាពេលនោះ។ ចង់ដឹងថា រូបថតទាំងនោះមានបែបណាខ្លះ សូមទស្សនាខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា។

 

 

 

ប្រភព៖ Chill Out Point

Loading...
SHARE