នេះគឺជាបណ្ដ៉ំរូបមានចលនា ដែលគេហៅថា GIF បែបព្រឺព្រួច ដែលត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីឈុតឆាករន្ធត់នៃខ្សែភាពយន្ត និង វីដេអូព្រឺព្រួចដែលបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គម ។ វាមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីអ្នកខ្សោយបេះដូង អ្នកខ្លាចខ្មោច និង អ្នកឆាប់ភ័យខ្លាចទស្សនានោះទេ វាធ្វើឡើងដើម្បីអ្នកដែលចូលចិត្តទស្សនាសកម្មភាពរន្ធត់ តែប៉ុណ្ណោះ ដូចនេះបើសិនជា ខ្សោយបេះដូង ខ្លាចខ្មោច និងឆាប់ភ័យខ្លាច សូមបិទវាចោល ក៉ំបន្តអូសទៅក្រោមទៀត តែបែរអ្នកចូលចិត្តតោះសាកមើលទៅមើល ៖

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

១៩

២០

 

SHARE