មនុស្សនៅលើពិភពលោកគឺមិនដូចគ្នានោះទេខ្លះស​ខ្លះខ្មៅ ស្អាត មិនស្អាត ចិត្តល្អ ឬអាក្រក់គឺវាអាស្រ័យទៅលើកត្តានៃការអប់រំ ស្សែនពីឪពុកម្តាយជាដើមដោយសារតែកត្តាទាំងនេះហើយបានជាធ្វើអោយមនុស្សមួយចំនួនមានគំនិតប្លែកៗដែលហានធ្វើអ្វីៗដែលមនុស្សជាច្រើនមិនហានធ្វើដូចគាត់តែរឿងរ៉ាវទាំងនោះមិនជារឿងអាក្រក់អ្វីនោះទេតែវាជារឿងដែលគួអោយអស់សំណើចទៅវិញដូចនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនានូវរូបភាពទាំង២០នៃកំពូលអ្នកបើកបរនៅលើដងផ្លូវដ៏គួអោយសសើរបំផុតខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖

១,តូចតែខ្លឹម

២,សុំសសើរគាត់អស់ពីចិត្តហ្មងមានគំនិតណាស់ពូ

មីងក៏មិនចាញ់ពូដែរ

៣,កំពូលឡានទំនើបក៏អាចដឹងអីវ៉ាន់បានដែរ

៤,តោងអោយជាប់ណាអាអូន

៥,នេះគឺជាឡានមួយដ៏ពិតប្រាកដហើយរឹងមាំបំផុត

៦,មិនត្រូវកាត់វាទេណាយកមកទាំងមូលមក

៧,គោចង់ជិះឡានដើរលេងក្នុងក្រុង

៨,OMG ដាក់ជាប់ប៉ុណ្ណាយកប៉ុននឹង

៩,ដាក់តាមខ្លួនកុំអោយពិបាករកកន្លែង

១០,ជប់លៀងតិចតួចជាមួយមិត្តចាស់

១១,មនុស្សពីងពាងជិះឡាន

១២,វិទ្យុក្នុងរថយន្តវាបានខូចបានដាក់អានឹងវិញវាលឺល្អ

១៣,កាដូរសម្រាប់នរណាហ្នឹងអីក៏ធំម្លេះ?

១៤,អីយូស្វាជិះឡានឬស្វាបើកឡាន

១៥,វាងាយស្រួលសម្រាប់ម៉ាម៉ាមើលទេសភាព

១៦,មិនដឹងកាន់ឬតោងយ៉ាងម៉ិចដាក់ខឹងក៏ស្រួលម្យ៉ាងដែរ

ប្រភព៖ Amazing

Loading...
SHARE