វីដេអូអប់រំមួយដែលផលិតដោយកូនខ្មែរ ត្រូវបានទំព័រ Facebook របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីមួយដែលមានឈ្មោះថា Kreatif បានយកទៅបង្ហោះ ដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមចូលទស្សនាជិត ២០ លានដង ជាមួយនឹងចំនួនLike ជាង១លាន ចែករំលែក៦ម៉ឺនដង និង Comment ជាង ១ម៉ឺន ក្នុងនោះមនុស្សជាច្រើនបានបញ្ចេញមតិថាខ្លួនបានស្រក់ទឹកភ្នែក្រោយពីបានទស្សនារួច ។

ដែលវីដេអូនោះរៀបរាប់ពីបុរសពិការម្នាក់ដែលត្រូវប្រពន្ធបោះបង់ចោលឲ្យរស់នៅជាមួយនឹងកូនស្រីតូច ហើយគាត់បានចិញ្ចឹមនាងតាំងពីតូចរហូតដល់ធំដោយការដើរស៉ំទាន ដោយមិនឲ្យកូនស្រីបានដឹងនោះទេ ។ ចង់ដឹងអត្ថន័យកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា ៖

ប្រភពវីដេអូដើម ៖

https://youtu.be/spbNZM4JtBM
វីដេអូដែលបង្ហោះលើទំព័រ Kreatif

ប្រភព ៖ FB:Yourshare , YT:Yourshare និង Kreatif 

Loading...
SHARE