ការកាត់តរូបភាពតាមកម្មវិធីកាត់តដ៏ពេញនិយមមួយដែលមានឈ្មោះថា Photoshop គឺជារឿងដ៏ពេញនិយមសម្រាប់អ្នករចនារូបថតឌីជីថលសម័យបច្ចុប្បន្ន។

ស្របពេលដែលមនុស្សមួយចំនួនគិតថា Photoshop គ្រាន់តែជាកម្មវិធីដែលអាចបន្ថែមលក្ខណៈបន្តិចបន្តួចទៅលើរូបថតឲ្យមើលទៅប្លែកប៉ុន្តែនៅតែអាចចំណាំបានពីរូបភាពដើម អ្នកជំនាញបែរជាគិតថាវាគឺជាកម្មវិធីវេទមន្ត ដែលអាចចង់ផ្លាស់ប្ដូររូបថតអ្នកឲ្យទៅជាបែបណាក៏បាន នាំអ្នកទៅកាន់កន្លែងណាក៏បានមិនថាពិភពពិត និងពិភពស្រមើស្រមៃ ជាពិសេសវាអាចកែសម្រស់អ្នក ចង់ស សបាន ចងធំក៏ធំបាន ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាលទ្ធផលដែលអ្នកជំនាញ Photoshop ចង់បង្ហាញអ្នកថា កម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីវេទមន្ត ៖

1

© Eugene Sagunov
© Eugene Sagunov

2

© Cyril Trotsenko
© Cyril Trotsenko

3

© Elena Drobot
© Elena Drobot

4

© Elena Bedakova
© Elena Bedakova

5

© Milena Dorfman
© Milena Dorfman

6

© Elena Drobot
© Elena Drobot

7

© Sviatoslav B.
© Sviatoslav B.

8

© Inga Romanova
© Inga Romanova

9

© Natalia Zolotareva
© Natalia Zolotareva

10

© Veronika Stepanova
© Veronika Stepanova

11

© Natalia Zolotareva
© Natalia Zolotareva

12

© Veronika Stepanova
© Veronika Stepanova

13

© Veronika Stepanova
© Veronika Stepanova

14

© Penumbra
© Penumbra

15

© Eugene Kuptsov
© Eugene Kuptsov
SHARE